Disco
Karaktär Disco är fartfylld och kännetecknas av snabba rörelser och kroppspuls som bygger på principen contraction/release. Disco ger utrymme för fri tolkning och personlig stil. Disco influeras av aktuella trender och dansstilar och dansas till dagens populärmusik.

Kategorier

Solo En dansare tävlar ensam.
Duo En duo består av två dansare.
Grupp En grupp består av 3-7 dansare.
Formation En formation består av 8-24 dansare.
Bedömningskriterier Enligt nedan prioriteringsordning
1. Takt
2. Teknisk kvalité i utförandet
3.Musikalisk tolkning
4.Framförande
5.Utnyttjande av golv/yta
6. Variation i koreografi
Följande kriterier är viktiga i Duo, Grupp och Formation: Dansarna ska vara samspelta. Koreografin ska innehålla synkroniserade steg som till exempel follow the leader, skugg- och spegelkoreografier.

Hiphop
Karaktär I Hiphop vill man se ett groove (gung) som är kännetecknande för stilen. Det finns många olika grenar som funnits med sen 1970-talet. Dessa grenar som Old school, Locking, Popping, Breaking med flera har lagt grunden för hur Hiphop ser ut idag. New school, Commercial, som de nyare stilarna kallas, dansas till nyare Hiphop-musik som kan varieras i det oändliga. Hiphop ger utrymme för fri tolkning och personlig stil. Akrobatik från Breakdance får förekomma men får inte dominera.
Kategorier
Solo En dansare tävlar ensam.
Duo En duo består av två dansare.
Grupp En grupp består av 3-7 dansare.
Formation En formation består av 8-24 dansare.
Bedömningskriterier
Enligt nedan prioriteringsordning
1. Takt
2. Teknisk kvalité i utförandet
3. Musikalisk tolkning
4. Framförande
5. Utnyttjande av golv/yta
6. Variation i koreografi
Följande kriterier är viktiga i Duo, Grupp och Formation: Dansarna ska vara samspelta. Koreografin ska innehålla synkroniserade steg som till exempel follow the leader, skugg- och spegelkoreografier.

Hiphop All Style Battle
Karaktär I denna tävlingsgren ska dansaren kunna utföra sju dansstilar: New style, Ragga, R&B, House, Dubstep, Popping och Old school. De olika dansstilarna ger utrymme för fri tolkning och personlig stil. Akrobatik från Breakdance får förekomma men får dock inte dominera. När man battlar är spelet mellan dansarna viktigt. Dansarna utmanar varandra till att visa sig som den bättre dansaren. Dansarna måste visa respekt mot sin motståndare.

Kategorier
Solo: En dansare tävlar ensam

Konstnärlig dans
Jazz
Modern
Show

Jazz är en subdisciplin där dansen koreograferas till egen musik. Utvärdering och placering bygger på en teknisk och konstnärlig merit. Jazzdans kan dansas med många olika stilar och tempon. Olika teman kan bygga på afrokubanska, orientaliska, spanska eller andra nationella teman. Dansen kan utföras via en karaktär men den kan också vara abstrakt. Old Jazz, Lyrisk Jazz, Commercial Jazz, och Modern Jazz är stilar som används idag. Andra moderna stilar som Hiphop, Disco, Breakdance och Electric boogie kan införlivas, men får aldrig styra/dominera. Ord som bör karaktärisera dansen är extrovert, isolationer, rena grundsteg, rytmik, flow, lätthet, rent
Kategorier
Solo En dansare tävlar ensam.
Duo En duo består av två dansare.
Grupp En grupp består av 3-7 dansare.
Formation En formation består av 8-24 dansare.
Bedömningskriterier Enligt nedan
1. Teknik
1. Komposition
1. Image Timing och rytm kommer att beaktas i bedömningen.
Följande kriterier är viktiga i Duo, Grupp och Formation: Dansarna ska vara samspelta. Koreografin ska innehålla synkroniserade steg som till exempel follow the leader, skugg- och spegelkoreografier.

Modern
Modern dans är en subdisciplin där dansen koreograferas till egen musik. Utvärdering och placering bygger på en teknisk och konstnärlig merit. Modern dans är en konstnärlig dansform med många stilar. Dansen är nytänkande och här finns utrymme för att experimentera vilket ger en mer fri stil. Koreografen kan fritt uttrycka känslor och stämningar samt utforma sina egna steg. Här använder man sig medvetet av tyngdkraften medan balett strävar efter att vara lätt och luftig. Andra moderna stilar som Hiphop, Disco, Breakdance och Electric boogie kan införlivas, men får aldrig styra/dominera. Ord som bör karaktärisera dansen är golvteknik/golvkoreografi, introvert/abstrakt, contract/release, off-balance, kantigt/flexat, drop-recover
Kategorier
Solo En dansare tävlar ensam.
Duo En duo består av två dansare.
Grupp En grupp består av 3-7 dansare.
Formation En formation består av 8-24 dansare.

Bedömningskriterier Enligt nedan
1. Teknik
1. Komposition
1. Image Timing och rytm kommer att beaktas i bedömningen.

Showdans
Showdans är en subdisciplin där dansen koreograferas till egen musik. Utvärdering och placering bygger på en teknisk och konstnärlig merit. Showdans baserar sig i huvudsak på jazz, balett och/eller modern dansteknik. Andra dansgrenar kan också införlivas, men får inte dominera. Showdans ska baseras på ett koncept, en story, ett tema eller en idé. Det ska finnas ett namn för dansen. Konceptet, berättelsen, temat eller idén måste vara fullt förståelig och möjligt att uttrycka med hjälp av dansrörelser som bidrar till dansen och göras på ett kreativt, fantasifullt och originellt sätt. Dansen ska ha underhållningsvärde med en riktlinje, berättelse eller ett synligt koncept. Showdans tillåter användning av lyft (ej i åldersgrupp barn), akrobatik, rekvisita, läpp-synk och andra teatereffekter. Ord som bör karaktärisera dansen är teatralt, storyline, rekvisita, underhållande
Bedömningskriterier Enligt nedan
1. Teknik
1. Komposition
1. Image
1. Show Timing och rytm kommer att beaktas i bedömningen.

Freestyle ( Engelsk Freestyle) 

Engelsk Freestyle kommer från UK och är en superpopulär tävlingsdans som numer dansas världen över under namnet Freestyle. Dansstilen är atletiskt, den är artistisk och energisk med ett högt tempo till populär ny musik. I den här stilen dansar man i en cirkel runt hela tävlingsgolvet och domarna står utplacerade i utkanterna runt hela golvet. Man använder enkla roliga grundsteg som runs, jumps, kicks and turns, i olika sammansättningar för att ta sig runt golvet. Flexibilitet och styrka är viktiga delar för att klara av stilen, tillsammans med huvud, händer och arm kombinationer. Attityd, originalitet, självsäkerhet och frihet är nyckelord vad dansarna utstrålar och förmedlar på dansgolvet. Mer info om bedömning och klasser kommer inom kort när vi fått info från tävlingsförbundet.
Slow
Slow är en artistisk dansstil där man ger utrymme för fri tolkning och personlig stil. Dansen ska utföras lyriskt och med dramatik. Slow influeras av aktuella trender och dansstilar och dansas till dagens populärmusik. I Slow ska dansarna följa dansriktningen (motsols) när de rör sig runt golvet.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>